SKOLAN

Uppskattar verkligen den kompetens som skolan kan få på det här sättet!

Anki, Biologilärare
 

Hela idén med Transfer är att komplettera skolans dagliga undervisning med inspirerande yrkesföreläsare från olika typer av yrken. Vi vill ge alla ungdomar chansen att träffa engagerade vuxna som inte jobbar i skolans värld.

Målgrupp
Transfers målgrupper är årskurs 8 och 9 i grundskolan samt alla årskurserna på gymnasiet.

Vad får elever genom oss:

 • Bransch- och yrkeskunskaper samt arbetslivserfarenheter.
 • Ökad självkänsla, självförtroende och självkännedom.
 • Bidrar positivt till deras inre motivation och ökat engagemang i skolan.
 • Bättre rustade för kommande studie- och yrkesval.

 Vad får skolan:

 • Samverkan skola – arbetsliv som medel för att uppnå läroplanens mål.
 • Stärkt kvalitet i elevers utbildning och gör undervisningen mer relevant.
 • Väl underbyggda val leder till minskat antal avhopp, byten eller omval.
 • Fler antagningsbara och anställningsbara individer som är bättre rustade för framtiden.

En Transferföreläsning ska ha en tydlig inriktning på yrkeslivet. Precisera dina önskemål. Det underlättar för oss när vi matchar föreläsare med era behov.
Tänk på: 

 • Minst en månads framförhållning  
 • Endast ett föreläsningspass per beställning   
 • Klassrumsföreläsning, minst 10 elever  
 • Var tydlig med vilket yrke du beställer, exempelvis ingenjör.
 • Utvärdera din föreläsning   
 • Ingen bekräftelse på din beställning inom 48h? Ring oss!     

Så här går det till

Beställ en föreläsning minst 4 veckor i förväg. Välj region för att beställa. Transfer matchar din beställning med en passande föreläsare från vårt nätverk. Du tar kontakt med föreläsaren i god tid för att diskutera förberedelser och detaljer. Du förbereder eleverna.

Föreläsaren håller föreläsningen i klassrummet, med lärare närvarande. Lärare och elever utvärderar föreläsningen. Transfer återkopplar till föreläsaren.

INFÖR FÖRELÄSNINGEN

 • Ta kontakt med föreläsaren i god tid och kom överens om tid, ämne och upplägg för föreläsningen.
 •  Informera om elevernas förkunskaper. Informera om lokalen och  vilken utrustning som finns.
 • Förbered eleverna på föreläsningen och dess syfte.
 • Berätta att en yrkesverksam person kommer och delar med sig av sina erfarenheter, sin kunskap och tid.
 • Låt gärna eleverna förbereda några frågor, så att de får en dialog med föreläsaren.
 • Skriv ut och kopiera utvärderingsblanketter.

UNDER FÖRELÄSNINGEN

 • Presentera föreläsaren för klassen och berätta att föreläsaren kommer från Transfer.
 • Lärare ska alltid vara närvarande under hela föreläsningen och ansvarar för ordningen i klassrummet.

UTVÄRDERING

 • Föreläsningen ska alltid utvärderas, gärna direkt efter föreläsningen. Utvärderingarna är en viktig återkoppling för föreläsarna och en kvalitetssäkring för Transfer.
 • Utvärderingsfrågorna finns HÄR eller uppe i höger menyn. 
 • Utvärderingen kan göras på webben eller på blanketter som du skriver ut och skickar till Transfer. Du behöver ange föreläsningens nummer.


Jag är oerhört glad för det utsökta nöjet att, såsom gymnasielärare på Malmö Borgarskola få samarbeta med Transfer. Föreläsningarna fungerar ofta inspirerande både för lärarna och eleverna. Vi får ny kunskap med hjälp av olika fall och berättelser från ”verkligheten” som vi sedan kan bygga vidare på i vår undervisning.

hört från elever

Grymt bra! Jag vill bli omvärldsanalytiker!

Det är svårt att bli vuxen och att axla ansvar. Då är det bra att sådana här besök och föreläsningar finns. Då känns inte allt omöjligt eller främmande.
Keep it up!