SAMARBETE & PARTNERSKAP

Det är viktigt för oss att få unga människor

intresserade av att vilja söka sig till vår bransch. Det är
deras kompetens som kommer utveckla Sysav in i framtiden

/Rustan Nilsson
SYSAV

Transfer finansieras av samarbetspartners från näringslivet och kommuner. Våra partners delar vår idé att med förebilder i klassrummet inspirera ungdomar till deras studier och framtida vägval.

Som partner till Transfer bidrar ni med:

 • Ett lokalt och regionalt samhällsengagemang.
 • En lättare övergång inför generationsväxling/nyanställning.
 • Att höja statusen och intresset för er bransch ute i skolorna. 
 • Att stärka banden till lokalsamhället och företagsklimatet. 
 • Bransch- och yrkeskunskaper samt arbetslivserfarenheter. 
 • Bättre rustade elever för kommande studie- och yrkesval.

Som partner får ni: 
 • Möjlighet att knyta kontakter med framtida medarbetare.
 • Tillgång till att bygga upp ert varumärke mot en presumtiv målgrupp. 
 • Ta del av elevers tankar, idéer och lösningar på olika problem.


Vi vill att våra samarbetspartners ska känna glädje och stolthet i att stödja vår verksamhet, och vi ser till att ni exponeras i våra kommunikationskanaler, våra seminarier och våra events runt om i landet.

 •  Transfer når årligen 65 000 elever med sina insatser i klassrummen.
 •  Transfer genomför ca 2400 föreläsningar om året. 
 •  Transfer har 3591 personer från olika yrken i sitt nätverk. 
 •  Sedan starten har mer än 525 000 elever haft en eller flera personer från olika branscher i sitt klassrum. 

För mer information, kontakta vår partneransvarig Birgit Hansson

Hört från partner

Starta transfer i din stad

Är du intressarad av att starta ett Transfer i din kommun?

Transfer är en bra verksamhet för dig som vill koppla på det lokala näringslivet och få ungdomar att förstå vad de kan arbeta med när de slutar skolan.
Företag behöver kompetensförsörjning och ungdomar behöver ett arbete. Transfer ser till att arbetslivet på ett naturligt sätt kommer in i klassrummet och inspirerar ungdomar om den arbetsmarknad som väntar efter avslutad gymnasieutbildning. 

Men viktigast av allt är att näringslivet kan berätta varför man går i skolan. 

Kontakta någon av våra regioner för att veta mer.

 

Vi bidrar till ungdomars utveckling