det här är transfer
ungas möjligheter  
 

Transfer- Ungas Möjligheter, bildades år 2000 och drivs som en ideell organisation. Syftet är att ge elever kunskap om arbetslivet, inblick till arbetsmarknaden, näringslivet och högre utbildning vilket leder till företagsamma och kreativa elever som tar egna initiativ. 

Transfer når årligen 65 000 elever genom yrkesföreläsningar, transferdagar
och riktade projekt till skolan från näringslivet tillsammans med våra partners. Transfer är en neutral plattform mellan skola och näringsliv – ideellt, icke-vinstdrivande, politiskt obundet och finansieras gemensamt av partner, såväl näringslivet som offentliga medel.

Vi kan idag erbjuda en mängd kompetenta personer från arbetslivet som kostnadsfritt ställer upp med föreläsningar som passar in i rådande kursplaner och scheman. Partnes från näringslivet och kommuner deltar med resurser och pengar till oss.

Transfer  förmedlar yrkesföreläsare från näringslivet till skolan vilket skall leda till att elever får:

Kunskap – om arbetslivet genom olika yrkesföreläsare i klassrummen.
Inblick – till arbetsmarknaden, näringslivet och högre utbildning.
Inspiration – uppmuntra till lärande, entreprenörskap och egna initiativ.

Mission

Vi vill göra kunskap och erfarenhet från arbetslivet tillgänglig för elever i skolan.

Transfer på 2 minuter

Transfer Sveriges Styrelse 

Sittande från vänster: Sonja Kollberg, företagsrådgivare på Business Region Göteborg, Catharina Jacobsson ledarskapskonsult och diplomerad professionell coach, Ulrika Mandell affärsområdeschef First Reserve, Fredrik Book VP Sales & Partner på Qgroup, Börje Rådesjö ordförande Transfer Sverige.