Bli någons hjälte

Som inspiratör hos Transfer - Ungas möjligheter, blir du en förebild som bidrar med kunskaper, motivation och inspiration för deras framtida studie- och yrkesval. 

det här bidrar du som inspiratör till 

  • Ett lokalt och regionalt samhällsengagemang
  • Att stärka banden till lokalsamhället och företagsklimatet 
  • Insikter, motivation och inspiration till ungdomar. 
  • Att elever blir bättre rustade för kommande studie- och yrkesval 

att vara inspiratör 

Du som inspiratör och yrkesföreläsare är efterfrågad! Lärare och skolor söker ständigt efter inspiratörer. 

Efterfrågan från lärare ökar och vi söker ständigt nya föreläsare från olika yrkesområden,t.ex. företagsledare, jurister, ekonomer, programmerare, ingenjörer, marknadsförare, entreprenörer och personalchefer m.m.

Vi vet att Transfer kommer att ge dig mycket tillbaka i form av nya erfarenheter och spännande möten. Transfer är dessutom ett snabbt växande nätverk av engagerade vuxna och du blir inbjuden till olika evenemang.

Så här går det till 

  1. Läraren beställer en inspirationsföreläsning inom önskat yrke eller bransch.
  2. Transfer söker och matchar inspiratör och meddelar läraren när någon tackat ja.
  3. Läraren tar kontakt och tillsammans kommer ni överrens om förberedelser och detaljer.
  4. Du åker till skolan och håller din föreläsning där läraren också kommer närvara.
  5. Elever och läraren utvärderar föreläsningen. Transfer sammanställer resultatet och återkopplar till dig.