TRANSFER -
UNGAS MÖJLIGHETER 

Senaste nyheter

2018 > 04

Transfer - ungas möjligheter håller sitt årsmöte 22/5

Årsmötet kommer att avhållas via telefonlänk och du anmäler ditt deltagande till birgit.hansson@transfer.nu senast den 15/5. 

Datum: 22/5 
Tid: kl 10:00
Plats: Telefonmöte – länk meddelas efter anmälan
 Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Fastställande av röstlängd
6. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
7. Styrelsens förvaltningsberättelse
8. Resultat- och balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställelse av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av medlemsavgifter
13. Behandling av inkomna motioner
14. Behandling av styrelsens förslag:
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisor
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor
19. Avslutning

 
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga fr.o.m 2018-05-08 – skickas digitalt Kontakta: birgit.hansson@transfer.nu 

Läs hela inlägget »

Tack för att du är med i Transfers nätverk som inspiratör och förebild. Vi och alla våra skolor är oerhört tacksamma att just du är med och bidrar med dina kunskaper och erfarenheter till regionens gymnasieelever.
 
Vi håller nu på att planera en Transferdag (yrkesdag) på Åsaskolan i Kungsbacka kommun, där vi hoppas att du har möjlighet att medverka! 
En Transferdag syftar till att ge elever nya insikter, inspiration och motivation om framtida yrkesmöjligheter och branscher – där du som föreläsare berättar och ger en inblick i ditt yrke, hur en arbetsdag kan se ut och om din egna studiebakgrund. 

 
Yrken som efterfrågas: ekonomer, ledare, jurister, journalister, arkitekter, projektledare, marknadssförare, entreprenörer, mäklare, psykologer, socionomer samt civilingenjörer - och mycket mera! 
 
Har du möjlighet att medverka på Åsaskolan under förmiddagen fredagen den 4/5? Eller har du kanske en kollega som vill komma ut och möta eleverna? Hör av dig till lotta.mauritzon@transfer.nu 070-561 52 29


 
Tack för att du är med i Transfers nätverk!

Läs hela inlägget »

TRANSFER byter inte namn  - vi gör ett förtydligande! 
TRANSFER - Ungas Möjligheter 


 


Välkommen till Transfers nätverksträff den 14 maj klockan 17:30 på Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 i Göteborg. 


Transfer kommer med tydligt avstamp göra avtryck framöver och vi börjar denna kväll med att inspireras och motiveras.
 

Hur kan vi vuxna inspirera och motivera våra unga och ge dem
framtidstro och framtidshopp?


 


 

Christina Åkerberg socionom, inspiratör och talare med 30 års erfarenhet av att motivera och inspirera unga.

Lou Rossling en av Sveriges mest anlitade föreläsare när det gäller att motivera skolpersonal och vuxna att se de unga som en investering och inte bara en kostnad. 

Vi lovar dig inspiration, motivation och en hel del nytänk! Kvällens program: 

17:30 Mingel med tilltugg
18:00 Birgit Hansson, VD Transfer – Ungas Möjligheter
18:15 Christina och Lou intar scenen och publiken!
19:30 Öppet för frågor 
20:00 AvslutningAnmäl Dig senast den 7 maj till katarina.vinterskog@transfer.nu

Kvällen är kostnadsfri, men om Du uteblir debiteras 250,-
 

Läs hela inlägget »

566

Registrerade
Skolor

23 397

Föreläsningar
sedan starten

166

BOKADE FÖRELÄSNINGAR JUST NU

65 000

ELEVER MÖTER FÖRELÄSARE VARJE ÅR

vi bidrar till ungdomars utveckling

Transfer Väst 
Aröds Industriväg 62 422 43 Hisingsbacka
info@transfer.nu

Transfer Öst
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm
stockholm@transfer.nu
 

Transfer Syd
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö
syd@transfer.nu

Transfer Sverige
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö
info@transfer.nu