TRANSFER -
UNGAS MÖJLIGHETER 

Senaste nyheter

2016

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta äger 78 procent av Sparbanken Skåne tillsammans med Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen 1826.
 
Sparbanken Skånes ägarstiftelser är tillsammans med övriga sparbanksstiftelser och sparbanker i landet störste ägaren i Swedbank.
 
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bildades 1999 när banken ombildades till bankaktiebolag för att kunna expandera. Sparbanken Skåne bildades 2013 genom en sammanslagning av Färs & Frosta Sparbank AB, Sparbanken Öresund AB och Sparbanken 1826.
 
Vår stiftelse förvaltar sparbanksrörelsens grundläggande värderingar och bidrar till en positiv utvecklingen i samhället med bidrag till skola, idrott, forskning, kultur och till näringslivsutveckling. Våra resurser kommer till oss genom utdelning på aktier i de båda bankerna vi äger.
 
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har delat ut 325 miljoner kronor inom sitt verksamhetsområde sedan starten 1999. Vi prioriterar breda, lokala satsningar som kommer många till del. Barn och ungdom har hög prioritet i vår verksamhet och har så alltid haft. Transfer är ett bra exempel på hur kontakten mellan skola och näringsliv kan fördjupas och på hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för unga att få inblick i yrkeslivet. Kan vi med stöd till Transfer förbättra relationen mellan ungdomar och de många företag som verkar inom vårt område, gör vi en fin samhällsinsats helt i linje med våra värderingar.
   
Lennart Haglund
Ordförande i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Hedersordförande i Sparbanken Skåne

Läs hela inlägget »
Läs hela inlägget »

Transfer och Unga Sociala Entreprenörer hälsar er välkomna till höstens första Lärarbubbel

18 augusti 17:30 på The Park, Sveavägen 98!
  
”VAD är, HUR gör vi och VARFÖR socialt entreprenörskap i skolan”

Vi bjuder som vanligt på inspiration och bubbel! Som inspiratörer för kvällen har vi fått tag i två fantastiska personer som passar varandra som handen i handsken. Anton Håkansson, social entreprenör som skapat en app som hjälper barn med svårigheter i skolan att förbereda sig under dagen. Anette Onn är lärare i socialt entreprenörskap och har studerat hur det sociala entreprenörskapet kan fungera som en motiverande kraft, särskilt för elever med svårigheter i skolan.
 
Kvällen i korthet;  
17:30 Mingel med bubbel och lite småplock
18:00 Transfer och Unga Sociala Entreprenörer hälsar alla välkomna
18:05 Birgit från Unga Sociala Entreprenörer introducerar socialt entreprenörskap i skolan - VAD är det sociala entreprenörskapet, HUR kan man göra och VARFÖR är det en god idé?
18:30 Anton från DayCape är ett fantastiskt exempel på en social entreprenör och som dessutom är mycket relevant för skolan. Han berättar om hur det är att vara autistisk och vilket stöd som behövs och presenterar sin app DayCape.
19:15 Berättar Anette om sitt arbete som lärare i socialt entreprenörskap i skolan och om sin forskning om det sociala entreprenörskapet för elever med behov av extra stöd i skolan.
20:00 Vi tackar för oss och avslutar med mingel
 
Mer om inspiratörerna:
Anton Håkansson driver DayCape som han startade eftersom han själv fick diagnosen autistiska drag som liten. Han fick iden till appen i skolan och bestämde sig för två år sen att den måste göras. Han har efter det tillsammans med barn, föräldrar och lärare tagit fram DayCape. DayCape är en app som hjälper till med de svårigheter i skolan och i vardagen som han själv hade. Den hjälper till att förbereda barnen på vad som händer under dagen. Sen kan föräldrar och lärare hjälpa till i bakgrunden med att lägga till aktiviteter under dagen. Idag har DayCape ca 300 barn som använder appen regelbundet. Förhoppningsvis får Anton med sig en pojke som använt appen och som är med i UNICEFS reklamfilm: https://www.youtube.com/watch?v=eit-YZI40u0
 
Anette Onn är lärare i socialt entreprenörskap vid Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Hon studerar på specialpedagogen vid Linnéuniversitetet i Växjö hur det sociala entreprenörskapet kan fungera som en motiverande kraft, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Hon kommer berätta om sitt arbete och sin undersökning. Med sig kommer hon förhoppningsvis få två av hennes tidigare elever!

ANMÄLAN: KLICKA HÄR
(klicka på "Registrera" för att anmäla dig)

Arrrangörer:

Unga Sociala Entreprenörer
Transfer.nu 

Läs hela inlägget »

Magi På Riktigt - Aleksandar Petrovic

Den 22 augusti 2016 drar föreläsaren, artisten och mentala rådgivaren Aleksandar Petrovic ut på en unik turné genom Sverige där han kommer besöka "100 skolor på 100 dagar". Under våren har Aleksandar format den föreläsning han själv hade behövt när han gick i gymnasiet, med visionen att nu bidra till dagens elever och Sveriges framtida ledare.

Visionen
Syftet med projektet är att inspirera Sveriges ungdomar och bidra till ökad motivation samt förväntansfullhet på livet efter gymnasiet. Att våga förverkliga det liv man innerst inne drömmer om samt må optimalt bra på vägen. 

Boken
Då Aleksandar vill bidra till djupgående insikter kommer han också lansera ett digitalt kapitel i veckan, ur sin blivande debutbok, med start vid turnéstarten. Denna kommer man kunna ta del av via hemsidan www.aleksandar.nu. De kommer också erbjuda öppna coachingsessioner en gång i veckan i den stad de är i just då, dit elever som medverkat på föreläsningen kan komma och bolla sina drömmar och funderingar.

Dokumentären
På turnén kommer Aleksandar ha med sig ett produktionsbolag som dokumenterar hela äventyret och de beräknar att nå ut till 4 miljoner tittare utspridda i Sverige, via 15 avsnitt, ett avsnitt per vecka, med dokumentärserien "Magi På Riktigt". Idén är att samtidigt som äventyret fortskrider söka upp den mest inspirerande personen i den staden de är i, för att lära av vad hen gjort för att förverkliga sitt drömmars liv. Detta kommer gå att följa via Aleksandars Youtube, Instagram, Facebook och podcast.

Sluteventet
Turnén "100 skolor på 100 dagar" med föreläsningen "Magi på riktigt" kommer mynna ut i ett större event i Stockholm. De har nu prelbokat Oscarsteatern och kommer fylla kvällen med flera talare och artisteri. En upplevelse fylld med magi, drömmar, musik och inspiration!


Kontakt & Bokning
Marie Thunberg
Manager för turnén
marie@aleksandar.nu
0708-53 66 18

Aleksandar Petrovic
Föreläsare
SnackaMed@aleksandar.nu
0704-22 68 55

www.aleksandar.nu 
 

Läs hela inlägget »

Årsmöte Transfer Syd 2016-05-24
Tid:    kl 09:30 - Frukostmöte
Plats    Medeon, Per Albin Hanssons väg 41

Anmäl deltagande senast den 20 maj till birgit.hansson@transfer.nu

Dagordning
1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.    Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare
4.    Fastställande av dagordning
5.    Fastställande av röstlängd
6.    Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
7.    Styrelsens förvaltningsberättelse
8.    Resultat- och balansräkning
9.    Revisorernas berättelse
10.    Fastställelse av resultat- och balansräkning
11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12.    Fastställande av medlemsavgifter
13.    Behandling av inkomna motioner
14.    Behandling av styrelsens förslag:
- Förändring av Transfer Syds organisation, inträde i Transfer Sverige 
15.    Val av styrelseledamöter
16.    Val av revisor
17.    Val av valberedning
18.    Övriga frågor
19.    Avslutning
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: transfersyd

Transfer Sveriges årsmöte för verksamhetsåret 2015 kommer att hållas den 31 maj klockan 14:00 i Transfers lokaler på The Park, Helsingegatan 49, Stockholm.

Medlemmar inbjudes att närvara. Samtliga handlingar finns tillgängliga fr o m den 17 maj 2016. Skickas på begäran via info@transfer.nu  
Anmälan till info@transfer.nu senast den 26 maj 2016.

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fastställande av röstlängd för mötet
 6. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om fastställelse av resultat- och balansräkning med föreslagna beslut från styrelsen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Fastställande av Transfer Sveriges stadgar
 13. Fastställande av medlemsavgifter
 14. Behandling av inkomna motioner jämte förslag till beslut från styrelsen
 15. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning
 18. Övriga ärenden
 19. Avslutning

Handlingar till årsmötet:

 
Läs hela inlägget »

Mångfald som konkurrensmedel
– en kärleksimmigrants berättelse


Ergin Özdemir är föreläsaren (också Transferföreläsare så klart) som brinner för mångfald och entreprenörskap. Med ett entusiastiskt driv delar han med sig utav sina kunskaper och egna erfarenheter, samt med fakta som baseras på forskning och vetenskap. Han vill vägleda er till att se möjligheterna med mångfald och vad det kan bidra till i er organisation. Han väver in hur det fungerar att komma ut i arbetslivet samt det svenska samhället. Hur vi kan skapa samverkan mellan myndigheter, kommuner och näringslivet så att fler unga och nyanlända får jobb.

Han berättar hur det gick till när han sökte sitt första jobb i sitt nya hemland och han tycker att den absolut viktigaste framgångsfaktorn stavas “tur”.

Under kvällen kommer Ergin ge er konkreta tips på hur ni kan komma igång med er mångfaldsresa.

Upplägg för kvällen:
17:00-17:30 Mingel där Transfer bjuder på gott att dricka
17:30-19:00 Föreläsning
19:00-19:30 Eftermingel för er som vill prata vidare, vi bjuder på vin och snacks.  

Datum: Onsdag 20 april
Tid: 17:00-19:30 (eller till sista personen har gått)
Plats: The Park, Sveavägen 98, plan 2

Anmälan: http://simplesignup.se/event/73286
(om du får förhinder måste du senast 24 timmar innan, meddela Transfer) 

 

Läs hela inlägget »

Välkommen till Nätverksträff den 12 april!

Malmö växer så det knakar, vad är våra utmaningar de närmaste åren?
Andreas Schönström, Kommunalråd för arbetsmarknad gymnasie- och vuxenutbildning, kommer att berätta mer om detta under kvällen. 

Hemlig gäst utlovas under kvällen!
- Eftersom jag vill överraska både er och min personal med denna inspirerande person så låter jag en av kvällens gäster vara hemlig/ Birgit.

Välkommen att inspireras
Var: Medeon, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö. 
När: 12 april kl 17:30
Enkel förtäring och mingel kl 17:30

Anmäl dig här!

Läs hela inlägget »
Gunnar Holm Gunnar Holm

Fredag 5 februari hade vi än en gång Gunnar Holm på besök på Thorén Business School i Uppsala.

Gunnar är en inspirerande föreläsare på temat företagande och marknadsföring, som redan som mycket ung vuxen började sälja Pioneer i Sverige och så småningom fick agenturen.

Eleverna lyssnade koncentrerat och fick ställa frågor till denne erfarne företagare.
/Urban Åhgren,
Lärare i ekonomiska ämnen

Läs hela inlägget »

Välkommen på Lärarbubbel!
Raoul Wallenberg Academy, Transfer och Unga Sociala Entreprenörer välkomnar dig till vårens Lärarbubbel 16 mars!

Vi välkomnar dig som är lärare till en inspirerande kväll där du får träffa andra engagerade lärare, får praktiska tips på hur du kan inspirera och engagera elever till samhällsförändrande projekt. Vi bjuder förstås som vanligt på lite lättare förtäring och bubbel!

Kvällen i korthet
17:30-17:50 Mingel
17:50-18:15 Presentation av våra verksamheter och lite kort om socialt entreprenörskap i skolan – vad är det?
18:15-19:30 Självledarskap som skapar skillnad – en workshop med Lisa Gawell från Raoul Wallenberg Academy
19:30-20:00 Avslut och Mingel

Om Lärarbubbel
Lärare har det viktigaste och svåraste arbetet av alla, och om vi kan stötta er i ert arbete och inspirera er så vill vi göra det! Lärarbubbel är gratis för dig och inget vi tjänar på, vårt syfte är hjälpa lärare att i sitt arbete visa eleverna hur vi tillsammans kan skapa en bättre värld för oss alla. Får bara lärare komma? Nej, självklart så är alla ni som arbetar för en bättre värld varmt välkomna! Men lärare och blivande lärare prioriteras eftersom platserna är begränsade.  

När? Den 16 mars kl 17:30-20:00
Var? The Park, Sveavägen 98, plan 2
Hur? Anmälan sker här (ta gärna med dig dina kollegor!)

Vi ses där!
Raoul Wallenberg Academy http://raoulwallenberg.se/
Transfer http://www.transfer.nu/
Unga Sociala Entreprenörer http://ungasocialaentreprenorer.se/   

*****************************************
Glöm inte att beställa dina föreläsningar på www.transfer.nu/skolan. Vi har idag över 1000 föreläsare i Stockholm-Uppsala som vill inspirera ungdomar inför deras framtid. Våra föreläsare är ett komplement till er undervisning. Tänk på att vi önskar 4 veckors framförhållning och glöm sen inte att utvärdera föreläsningen. 


 
 

 
 

   

 

 

Läs hela inlägget »

Sysav föreläser gärna och ofta om miljö, klimat och hållbarhet ute i skolan. Men det är minst lika viktigt för oss att få unga människor intresserade av att vilja söka sig till vår bransch. Det är deras kompetens som kommer utveckla Sysav in i framtiden.
Därför är vi stolta partners till Transfer säger Rustan Nilsson
Miljöpedagog på Sysav.

Läs mer om Sysav HÄR 

 

Läs hela inlägget »

Välkommen till vårens första nätverksträff måndagen den 17 mars!

Niklas Lindhardt har en stark övertygelse om människans förmåga att under rätt förutsättningar göra positiv skillnad, och ett brinnande intresse för hur en motiverande, kreativ och innovativ miljö skapas. Han är utbildad Civilingenjör och har jobbat med ledarskap och organisationsutveckling de senaste 10 åren.
Idag är han del i att bygga upp CaptureInnovation: en verksamhet med produktutvecklingsexperter byggd helt på motivations-, innovations- och organisationsforskning. Han hjälper också andra företag att ta till sig denna forskning, för att öka medarbetarmotivation och stärka innovationskraft.
Vi bjuder på lättare tilltugg. Tag gärna med en god vän!

När: Torsdagen den 17 mars
Tid: Kl. 17.30
Var: Nowa Kommunikation på Södra Hamngatan 33
Anmälan: katarina.vinterskog@transfer.nu
OSA: Torsdagen den 11 mars eller först till kvarn

Läs hela inlägget »

566

Registrerade
Skolor

23 397

Föreläsningar
sedan starten

166

BOKADE FÖRELÄSNINGAR JUST NU

65 000

ELEVER MÖTER FÖRELÄSARE VARJE ÅR

vi bidrar till ungdomars utveckling

Transfer Väst 
Aröds Industriväg 62 422 43 Hisingsbacka
info@transfer.nu

Transfer Öst
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm
stockholm@transfer.nu
 

Transfer Syd
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö
syd@transfer.nu

Transfer Sverige
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö
info@transfer.nu