Vi gästar Radio Medvetna Val

Varför är det så viktigt med förebilder från näringslivet till skolan? Och på vilka sätt kan du och ditt företag bidra till att unga hittar sina vägar till utbildning och jobb? Lyssna när Birgit Hansson och Christina Åkerberg från Transfer-Ungas Möjligheter gästar Radio medvetna val!

Radio Medvetna val - är en radioserie som på olika sätt vill belysa och hjälpa individer och grupper att hitta och skapa en medvetenhet kring vad som krävs för att aktivt kunna påverka situationer i stället för att vara beroende av omständigheter. 

I detta avsnitt gästas de av Birgit Hansson och Christina Åkerberg från Transfer - Ungas Möjligheter, som delar med sig av hur vi tillsammans kan bidra till att ungdomar får en inblick i yrkeslivet och inspiration till studier, egna initiativ och entreprenörskap. 

I avsnittet sammanfattas verksamhetens kärna och hur du och ditt företag på olika sätt kan bidra till att fler unga hittar sina vägar till utbildning och jobb. 

In och lyssna! 

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter