Lagen om GDPR 

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Systemet med den nya lagen är ett sätt att stärka skyddet av den personliga integriteten vilket innebär striktare krav på hur företag i EU får behandla personuppgifter. I och med den nya lagen har vi samlat viktig information för dig som är föreläsare hos oss och hur vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

I och med den nya lagen har vi på Transfer – Ungas möjligheter gjort ett gediget arbete med att se över våra processer för hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter finns sparade hos oss?
De personuppgifter som finns sparade hos oss är namn, e-postadress och telefonnummer. Övrig information som t.ex Företag/arbetsplats, valda ämnen/områden och personlig presentation - är något du själv förfogar över.
När du loggar in på din profil kan du se vilka uppgifter vi har sparat om dig samt ändra dem precis när du vill. Du når din profil genom inloggning med din e-postadress i kombination med ditt personliga lösenord. 
 
Vem har tillgång till din profil och dina uppgifter?
Utöver Transfers medarbetare är det bara du som kan se din profil. Företag, skola, lärare, rektorer eller andra föreläsare kan inte se den. 
 
Vill du radera din profil och dina personuppgifter?
Om du vill sluta som föreläsare/inspiratör och vill ta bort din profil helt - kontakta oss så hjälper vi dig.
 
Vad gäller nyhetsbrev och utskick från oss?
För att avprenumerera dig på nyhetsbrev och eventuella utskick klickar du på länken ”avprenumerera” längst ner i utskicket från oss. 

Om vi inte får ditt medgivande 
Om vi inte har ditt medgivande måste vi avsluta din medverkan som föreläsare och inspiratör hos oss. Därför är det av största vikt att du svarar och återkopplar på våra utskick, hur vida du godkänner den nya personuppgiftshanteringen enligt GDPR 

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter