Ny samarbetspartner i Syd 

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta äger 78 procent av Sparbanken Skåne tillsammans med Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen 1826.
 
Sparbanken Skånes ägarstiftelser är tillsammans med övriga sparbanksstiftelser och sparbanker i landet störste ägaren i Swedbank.
 
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bildades 1999 när banken ombildades till bankaktiebolag för att kunna expandera. Sparbanken Skåne bildades 2013 genom en sammanslagning av Färs & Frosta Sparbank AB, Sparbanken Öresund AB och Sparbanken 1826.
 
Vår stiftelse förvaltar sparbanksrörelsens grundläggande värderingar och bidrar till en positiv utvecklingen i samhället med bidrag till skola, idrott, forskning, kultur och till näringslivsutveckling. Våra resurser kommer till oss genom utdelning på aktier i de båda bankerna vi äger.
 
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har delat ut 325 miljoner kronor inom sitt verksamhetsområde sedan starten 1999. Vi prioriterar breda, lokala satsningar som kommer många till del. Barn och ungdom har hög prioritet i vår verksamhet och har så alltid haft. Transfer är ett bra exempel på hur kontakten mellan skola och näringsliv kan fördjupas och på hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för unga att få inblick i yrkeslivet. Kan vi med stöd till Transfer förbättra relationen mellan ungdomar och de många företag som verkar inom vårt område, gör vi en fin samhällsinsats helt i linje med våra värderingar.
   
Lennart Haglund
Ordförande i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Hedersordförande i Sparbanken Skåne

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter