Transfer erbjuder gymnasieskolor personer från olika branscher som kommer ut och berättar om sitt yrke i klassrummen. 


 

En Transferdag innebär att vi tillsammans med skolan skräddarsyr en för- eller eftermiddag med yrkesföreläsningar från flera olika yrken. Vanligtvis beställer skolor fler än tre olika yrken. Varje pass är oftast 45 min långa. Vi önskar att man har tre månaders framförhållning. 

En Transferföreläsning ska ha en tydlig inriktning på yrkeslivet (se vår Yrkeslista för inspiration). Precisera dina önskemål. Det underlättar för oss när vi matchar föreläsare med era behov. Beställ en föreläsning minst fyra veckor i förväg. Välj region för att beställa. Transfer matchar din beställning med en passande föreläsare från vårt nätverk. Du tar kontakt med föreläsaren i god tid för att diskutera förberedelser och detaljer. Du förbereder eleverna.

Föreläsaren håller föreläsningen i klassrummet, med lärare närvarande. Lärare och elever utvärderar föreläsningen. Transfer återkopplar till föreläsaren.