Jag tycker mkt om föreläsaren från AXIS. Han har en bra hjärna. Jag ska försöka bli som honom.

Elevcitat

Som Transferföreläsare är du en inspiration för ungdomar och deras framtida val, en förebild i klassrummet. Du bidrar med dina kunskaper och erfarenheter. I gengäld får du möta ungdomar och ta del av deras tankar och ideer. Alla våra olika yrkesföreläsare ställer upp med sin tid ideellt.

Det här bidrar du som föreläsare till

  • Ett lokalt och regionalt samhällsengagemang.
  • Att höja statusen och intresset för er bransch ute i skolorna. 
  • Att stärka banden till lokalsamhället och företagsklimatet. 
  • Bransch- och yrkeskunskaper samt arbetslivserfarenheter till ungdomar. 
  • Att elever är bättre rustade för kommande studie- och yrkesval.

Gå med i Transfer

Efterfrågan från lärare ökar och vi söker ständigt nya föreläsare från olika yrkesområden,t.ex. företagsledare, jurister, ekonomer, programmerare, ingenjörer, marknadsförare, entreprenörer och personalchefer m.m.

Vi vet att Transfer kommer att ge dig mycket tillbaka i form av nya erfarenheter och spännande möten. Transfer är dessutom ett snabbt växande nätverk av engagerade vuxna och du blir inbjuden till olika evenemang.

Så här går det till:

  • Läraren beställer en föreläsning i önskat yrke.
  • Transfer söker föreläsare och meddelar läraren när en föreläsare har tackat ja.
  • Läraren kontaktar dig och ni kommer överens om förberedelser och detaljer.
  •  Du åker till skolan och håller föreläsningen, med läraren närvarande.
  •  Elever och lärare utvärderar föreläsningen. Transfer sammanställer resultatet och återkopplar till dig.

CHECKLISTA INFÖR FÖRELÄSNING

Att föreläsa för gymnasieungdomar är bland det svåraste och roligaste man kan göra. Det är ett bra sätt att testa idéer, nytt material och man får absolut en känsla av att vara
”vid liv”. Vi är övertygade om att samarbetet mellan skola och arbetsliv behöver utvecklas och förbättras, och ett mycket bra sätt för oss att lämna vårt bidrag till detta är att stötta Transfer med bidrag och föreläsare. Inom Alfa Laval satsar vi också brett på att nå våra framtida medarbetare och/eller kunder – dvs de som idag går i skolan!  Ett sätt att sprida kunskap om oss och vad vi kan erbjuda är att möta elever tidigt i deras karriär och försöka ge dem en realistisk och konkret bild vad det innebär att arbeta inom olika yrken hos oss – i Sverige eller någon annanstans i världen/ Lars Wetterbeg