Nätverksträff 31 januari                  "Det hållbara egot"